کد خبر: 45234 تاریخ انتشار : 1395/11/24-9:39:49

پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی

یادداشت وارده / مهرداد علیزاده
یک عهدنامه،چندین و چند قطعنامه
عهدنامه ۱۱/۲۲مصوب سال۵۷ شمسی،فی مابین بنیان گذار انقلاب کبیر و مردم انقلابی سی و هشتمین ۲۲بهمن پس از پیروزی انقلاب شکوهمند باردیگر همبستگی و اتحاد بین مردم متدین و آگاه ایران را به رخ جهانیان کشید؛بدون شک این حرکت مردمی حاوی پیام های روشنی بود.
یاداشت وارده/ مهرداد علیزاده - دانشجوی دانشگاه پیام نور تبریز

عهدنامه ۱۱/۲۲مصوب سال۵۷ شمسی،فی مابین بنیان گذار انقلاب کبیر و مردم انقلابی سی و هشتمین ۲۲بهمن پس از پیروزی انقلاب شکوهمند باردیگر همبستگی و اتحاد بین مردم متدین و آگاه ایران را به رخ جهانیان کشید؛بدون شک این حرکت مردمی حاوی پیام های روشنی بود.

پیام هایی که به قول اهل رسانه، هم مصرف داخلی دارد و هم مصرف خارجی؛مصرف داخلی این پیام اینکه؛ملت ایران خطاب به  دولت و مسئولین بار دیگر همبستگی و اتحاد خودرا یک صدا خاطر نشان کرده و اعلام داشتند که مردم ایران هیچ گاه زیر بار زور(و هم اکنون نفوذ)نخواهند رفت؛ملت ایران اکنون از چنان خودباوری و بینشی برخوردار است که پس از سالیان سال دشمنی و کینه توزی اسکتبار جهانی دیگر بار فرصت هیچ گونه جسارتی به دشمن نخواهد داد.ملت ایران هم اکنون آگاه از پروژه‌ نفوذ دشمن،مشغول پروژه های سازندگی وآبادانی سرزمین خویش است.

و اما مصرف خارجی و پیام مهم این حرکت مردمی؛ هشدار به ترامپ بود ، چنان که مطلع هستید انتخابات ریاست جمهوری امریکا نتیجه ای دربر داشت که جامعه جهانی و حتی خود شهروندان امریکا هنوز در شوک نتیجه آن مانده اند.فردی موفق در تجارت،بی تجربه در سیاست.که در همین فرصت کوتاه  این امر را اثبات کرد،بارزترین این تصمیم گیری های عجیب! فرمان منع ورود شهروندان ۷ کشور عمدتا مسلمان به بهانه حفظ امنیت امریکا.

 
©2020 Basij Student Organization. All Rights Reserved